• head_banner_01

Nodweddion ac amodau gweithredu rhigolau LEBUS

Nodweddion ac amodau gweithredu rhigolau LEBUS

Mae rhigolau rhaff LBS yn cynnwys rhigolau rhaff syth a rhigolau rhaff croeslin ar gyfer pob rownd o'r drwm, ac mae lleoliad y rhigolau rhaff syth a'r rhigolau rhaff croeslin ar gyfer pob rownd yn union yr un fath.Pan fydd y rhaff gwifren yn cael ei chlwyfo mewn haenau lluosog, mae lleoliad y pwynt pontio croesi rhwng y rhaff gwifren uchaf a'r rhaff gwifren isaf yn cael ei osod trwy'r rhigol rhaff groeslin, fel bod croesi'r rhaff gwifren uchaf yn cael ei gwblhau yn yr adran groeslin. .Yn y segment groove rhaff syth, mae'r rhaff gwifren uchaf yn disgyn yn gyfan gwbl i'r rhigol a ffurfiwyd gan ddwy rhaff gwifren is, gan ffurfio cyswllt llinell rhwng y rhaffau, fel bod y cyswllt rhwng y rhaffau gwifren uchaf ac isaf yn sefydlog.Pan ddychwelir y rhaff, defnyddir y cylch cadw cam gyda fflans dychwelyd ar ddau ben y drwm i arwain y rhaff i ddringo i fyny a dychwelyd yn esmwyth, osgoi'r rhaff afreolus a achosir gan y rhaff yn torri ac yn gwasgu ei gilydd, fel bod y rhaff yn cael ei drefnu yn daclus ac yn llyfn pontio i'r haen uchaf, a gwireddu dirwyn i ben aml-haen.

Rhaid i flanges y drwm fod yn berpendicwlar i wal drwm ar unrhyw amodau, hyd yn oed o dan y llwyth.

Rhaid cadw'r rhaff o dan densiwn yn y broses o sbwlio fel y bydd y rhaff yn cael ei malu yn erbyn wal rhigol.Pan na all sbwlio fodloni'r amod hwn, rhaid defnyddio rholer i'r wasg. Yn gyffredinol, argymhellir y dylai tensiwn y rhaff fod o leiaf 2% yn torri tensiwn neu 10% o lwyth gwaith.

Yn gyffredinol, ni ddylai ystod ongl y fflyd byth fod yn fwy na 1.5 gradd a dim llai na 0.25 gradd.

Pan fydd y rhaff gwifren sy'n cael ei rhyddhau o'r drwm yn mynd o amgylch yr ysgub, dylai canol yr ysgub fod dros ganol y drwm.
Rhaid cadw'r rhaff yn grwn, nid yn rhydd, hyd yn oed o dan y llwyth uchaf.

Rhaid i'r rhaff fod yn strwythur gwrth-gylchdroi.
Mesurwch y newid mewn diamedr rhaff o dan lwyth gwahanol.


Amser post: Ebrill-27-2022